Miljødiplom

groNet's miljødiplom gives til virksomheder, som gennem en seriøs og kontinuerlig indsats på miljøområdet reducerer miljøpåvirkninger.

Indsatsen skal dokumenteres via groNets miljøredegørelse, som er en samlet og tilbundsgående undersøgelse af miljøforhold, miljøpåvirkninger og indsatser på miljøområdet, og som giver en detaljeret kortlægning af virksomhedens miljøforhold.

Virksomheder som er enten ISO- eller EMAS certificeret kan nøjes med at indsende for- og bagside af certificeringsdiplomet sammen med en handlingsplan og en prioriterings- og vurderingsliste over de kommende års forbedringstiltag.

Miljøredegørelsen laves efter vores manual og tilhørende ringbind og skal indeholde de elementer og beskrivelser, der er beskrevet i manualen. Både manual samt bilag til miljøredegørelsen kan du finde på Key2Greens hjemmeside. Key2Green er en sammenslutning af miljønetværk. Det er Key2Green, der sørger for at holde manualen opdateret.

Her vises kriterier for godkendelse af en miljøredegørelse, og her vises processen for en miljøredegørelsen fra den udarbejdes til den godkendes i groNet.

Vurdering af miljøredegørelsen foretages af en ekstern miljøekspert. Miljødiplomet overrækkes af borgmesteren i den kommune virksomheden er beliggende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 02.07.2017

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

groNet Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa mail@gronet.dk cvr.nr.: 33896336