Priser

Priser gældende fra 2016

Grundpakken kr. 3.500
Grundkontingentet indeholder adgang til:

  • 1 persons deltagelse i groNets ERFA-grupper
  • Deltagelse i inspirationsseminarer, temamøder, kurser m.m. til særlig medlemspris 
  • Promovering af kontaktpersoner ved medlemsliste på groNets hjemmeside
  • Nyhedsmails 

Tillægspakken Udvidet ERFA-deltagelse kr. 750 pr. person

Flere personer fra samme virksomhed, udover den person, der deltager via grundpakken, kan deltage i groNets ERFAgrupper. Herfor betales årligt kr. 750 pr. person. Hvis én person ønsker at deltage i mere end én gruppe, betales kr. 750 for hver ekstra gruppe.

Tillægspakken Miljøredegørelse, Diplom og adgang til Kemiguiden
Hvis virksomheden ønsker at opnå anerkendelse i form af diplom og flag for at anvende miljøledelsessystemer og gennemføre dokumenterede løbende forbedringer vælges denne miljøpakke. Pakken giver adgang til at benytte groNets miljøledelsesmanual og diplomet gælder for 3 år. 

Internationale standarder som ISO 14001, EMAS og OHSAS 18001 opfylder vores krav til dokumentation, og der skal i de tilfælde kun opstilles miljømål og handlingsplaner for at opnå diplomet.

Prisen er differentieret i forhold til virksomhedens størrelse, således:

  • Kr. 500 for virksomheder med mindre end 5 ansatte
  • Kr. 1000 for virksomheder med 6 – 30 ansatte
  • Kr. 2000 for virksomheder med mere end 30 ansatte

Alle priser ovenfor er ex. moms og er årskontingentpriser. Kontingentet opkræves forud hvert år i januar måned. Medlemskab er løbende indtil det skriftligt opsiges med 3 måneders varsel ved udgangen af et kalenderår. Kontingent refunderes ikke ved opsigelse.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

groNet Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa mail@gronet.dk