Priser

Priser gældende fra 2016

Grundkontingent kr. 4.000
Grundkontingentet indeholder adgang til:

  • 1 persons deltagelse i groNets ERFA-grupper
  • Virksomhedens deltagelse i inspirationsseminarer, temamøder, kurser m.m. til særlig medlemspris 
  • Nyhedsmails  

Ekstra ERFA-deltagelse kr. 1000 pr. person

 

Miljøredegørelsesmanual og Miljødiplom
Miljødiplomet gives på baggrund af dokumenteret miljøledelse ved anvendelse af groNets miljøredegørelsesmanual. Diplomet gælder for 3 år. 

Internationale standarder som ISO 14001, EMAS og OHSAS 18001 opfylder også kravene til dokumentation, og der skal i de tilfælde kun opstilles miljømål og handlingsplaner med dokumentation for løbende forbedringer for at opnå diplomet.

Prisen er differentieret således:

  • Kr. 500 for virksomheder med mindre end 5 ansatte
  • Kr. 1000 for virksomheder med 6 – 30 ansatte
  • Kr. 2000 for virksomheder med mere end 30 ansatte

Alle priser ovenfor er ex. moms og er årskontingentpriser. Kontingentet opkræves forud hvert år i januar måned. Medlemskab er løbende indtil det skriftligt opsiges med 3 måneders varsel ved udgangen af et kalenderår. Kontingent refunderes ikke ved opsigelse.

Sidst opdateret 10.01.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

groNet Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa mail@gronet.dk cvr.nr.: 33896336