I denne artikel deler Martin Borgersen, der er driftschef i Meldgaard A/S’ dagrenovationsafdeling, sit syn på vigtigheden af agilitet, fokus og sparring – i en foranderlig tid. Her deler han sine erfaringer på både det professionelle og personlige plan, samt afslører sit absolut vigtigste kriterie for det gode lederskab.

”Jeg har kunne mærke en kæmpe forandring hos mig selv. Jeg er blevet skarpere, mere tilstede og mere fokuseret”

Martin Borgersen,
Driftschef i Meldgaards dagrenovationsafdeling

 

 

 

martin

Hvordan har din vej været til lederjobbet?

I dag er jeg driftschef i Meldgaards dagrenovationsafdeling, men det har jeg ikke altid været. Jeg startede med at være chauffør i omkring 10-11 år, hvor jeg de sidste tre år fik en formandsrolle, der indebar ansvar og mindre ledelsesmæssige opgaver.

I 2012 blev jeg prikket på skulderen af min chef, der tilbød mig en nyoprettet stilling på kontoret som driftsassistent. Her gjaldt det om at tage fra med alt, hvad jeg kunne hjælpe henholdsvis driftslederen og driftschefen med.

Siden da er det gået slag i slag, og derfor har jeg de sidste 8-9 år siddet på kontoret, hvor jeg er gået fra at være driftsassistent til driftsleder, til drifts- og projektleder, og nu sidder jeg som driftschef.

 

Hvilke udfordringer oplever du i tiden i forhold til lederskab?

Jeg oplever stor forandring i den verden, jeg befinder mig i inden for transport og kommunal hustandsindsamling. Transportbranchen er en hård branche, og jeg kan mærke, at mit fokus som leder har ændret sig fra at skulle løse en række praktiske opgaver til at imødekomme nye og højere forventninger fra kunder, og fra os selv som virksomhed generelt. Alting går så stærkt nu, at der er mange ændringer, som også gør, at der er flere spørgsmål fra vores kunder, og derfor er samarbejdet mellem os og vores kunder også blevet mere vigtigt.

Det kræver noget andet af mig som leder, f.eks. mere fokus på sparring og at jeg lægger mere mærke til, hvordan mit team har det, bl.a. i forhold til arbejdspres. Det handler også om at fastholde motivationen i teamet og at finde en god balance i arbejdspresset, for det nytter ikke noget at tage alle arbejdsopgaverne fra sit team, for så flytter vi os ingen steder. Omvendt hjælper det ikke at presse dem for hårdt, for så risikerer jeg, at jeg mister dem. Så det er en hårfin balance at skubbe, men ikke skubbe for hårdt, og det kræver noget andet end det gjorde for f.eks. fem-seks år siden.

 

Hvordan håndterer du ændringer i ledelsesopgaven? 

Vi har bl.a. omlagt nogle af de faste opgaver, som vi udfører. Vores månedlige opfølgning har vi ændret fra at være fokuseret på praktisk opgaveløsning til at handle om sparring på udfordringer. På den måde får jeg en bedre fornemmelse af, hvad mit team har behov for, og hvor deres fokus er den pågældende dag. Her får vi prioriteret i opgaverne og måske aftalt at sætte ressourcer ind på tværs af teamet.

Jeg er også blevet mere opmærksom på at få fulgt op på medarbejderne f.eks. ved at ringe og høre, hvordan det gik med en bestemt opgave, eller huske dem på at køre lidt tidligere hjem om fredagen efter en lang uge. Førhen kunne der godt gå lidt længere tid imellem opfølgningerne.

 

Hvad gør du på det personlige plan for at håndtere ledelsesudfordringerne?

Opgaverne er mange, vi er ambitiøse, har høje forventninger til os selv som virksomhed og vi vil rigtig mange gode ting i Meldgaard. Derfor er der altid noget at tage fat i, og det betyder, at man også skal være opmærksom på, at man som leder ikke selv bliver for presset. Førhen tænkte jeg f.eks., at søvn var overvurderet og et nemt sted at hente tid. Så når ungerne var lagt i seng, kunne jeg lige arbejde en 3-4 timer ekstra, men det betød også, at jeg kun sov i 4-5 timer om natten.

Efter jeg har hørt nogle podcasts om ledelse, der forklarer om hjernens funktioner i forhold til at tage beslutninger, når der kommer tryk på, og hvordan vi reagerer i sådanne situationer – har jeg fundet ud af, at det bare er enormt vigtigt med søvn. Jeg besluttede mig derfor for at prioritere min søvn, og det har gjort, at jeg har kunne mærke en kæmpe forandring hos mig selv. Det samme har mine kollegaer, der har italesat, at de kan mærke, jeg er skarpere, mere på, mere tilstede og mere fokuseret. Det samme overskud har jeg også kunne mærke, når jeg kommer hjem, hvor jeg i dag er meget mere til stede sammen med min familie, end jeg var tidligere.

Det har været en kæmpe øjenåbner, at det gode lederskab ikke kommer ned til antallet af timer, du arbejder, men i stedet handler om, hvordan du leder, når du gør det, og her er søvnen det, der på kortest tid har skabt den største forandring i mit lederskab.