Organisation

Bestyrelse

Gronets bestyrelse består af op til ni personer, der er tilknyttet Gronet som medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

Formand samt fire virksomhedsmedlemmer vælges for en periode på to år på Gronets generalforsamling.
De tre medlemskommuner Aabenraa, Haderslev og Tønder udpeger et bestyrelsesmedlem pr. medlemskommune for en periode på fire år.

Kjeld Søberg

Kjeld Søberg

Medindehaver, VVS Søberg

Bestyrelsesformand
Lene Boysen

Lene Boysen

General Counsel, LINAK

Bestyrelsesmedlem

Tommy Seeberg

Tommy Seeberg

Bestyrelsesmedlem, diverse bestyrelser

Bestyrelsesmedlem

Johannes H. Jakobsen

Johannes H. Jakobsen

Adm. direktør, Alcumatic

Bestyrelsesmedlem

Kim Bækdal Agerley

Kim Bækdal Agerley

COO Elvstrøm Sails

Bestyrelsesmedlem

Hans Schmidt

Hans Schmidt

Næstformand for Teknik og Miljøudvalget, Tønder Kommune

Bestyrelsesmedlem

Erik Uldall Hansen

Erik Uldall Hansen

Formand for Udvalget for bæredygtig udvikling, Aabenraa Kommune

Bestyrelsesmedlem

Børge Koch

Børge Koch

Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget, Haderslev Kommune

Bestyrelsesmedlem

Ledelse

Gronets ledelse udgøres af direktør Karen Hansen, der faciliteter Gronets netværksgrupper og foretager det vigtige match mellem nye medlemmer og netværksgrupperne.

Karen Hansen

Karen Hansen

Direktør, Gronet

”For mig er det helt afgørende, at netværksgrupperne sammensættes på en måde, hvor medlemmerne matcher hinanden på trods af deres forskelligheder. Det rigtige match betyder, at medlemmerne af Gronet grupperne både kan, vil og tør udfordre og inspirere hinanden, og netop i dette krydsfelt opstår der værdi og udviklingspotentiale for det enkelte medlem.”

Tlf.: 40 41 71 74
E-mail: kh@gronet.dk

Vedtægter

Du kan læse Gronets vedtægter her.

Gronet

H.P. Hanssens Gade 42
6200 Aabenraa

M: kh@gronet.dk
T: 40 41 71 74

cvr nr. 33896336

Copyright © 2025 Gronet
All rights reserved