Organisation

Bestyrelse

Gronets bestyrelse består af op til ni personer, der er tilknyttet Gronet som medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

Formand samt fire virksomhedsmedlemmer vælges for en periode på to år på Gronets generalforsamling.
De tre medlemskommuner Sønderborg, Aabenraa og Tønder udpeger et bestyrelsesmedlem pr. medlemskommune for en periode på et år.

Kjeld Søberg

Kjeld Søberg

Indehaver, Søberg Gruppen

Bestyrelsesformand

Anders Jessen

Anders Jessen

Chefkonsulent, ITD

Næstformand

Tommy Seeberg

Tommy Seeberg

Adm. direktør, Hydro Precision Tubing

Bestyrelsesmedlem

Johannes H. Jakobsen

Johannes H. Jakobsen

Adm. direktør, Alcumatic

Bestyrelsesmedlem

Lene Boysen

Lene Boysen

Advokat, LINAK

Bestyrelsesmedlem

Morten Kragh

Morten Kragh

Projektleder, SWECO

Bestyrelsesmedlem

Bo Jessen

Bo Jessen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Tønder Kommune

Bestyrelsesmedlem

Arne Leyh Petersen

Arne Leyh Petersen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aabenraa Kommune

Bestyrelsesmedlem

Aase Nyegaard

Aase Nyegaard

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sønderborg Kommune

Bestyrelsesmedlem

Ledelse

Gronets ledelse udgøres af direktør Karen Hansen, der faciliteter Gronets netværksgrupper og foretager det vigtige match mellem nye medlemmer og netværksgrupperne.

Karen Hansen

Karen Hansen

Direktør, Gronet

”For mig er det helt afgørende, at netværksgrupperne sammensættes på en måde, hvor medlemmerne matcher hinanden på trods af deres forskelligheder. Det rigtige match betyder, at medlemmerne af GroNet grupperne både kan, vil og tør udfordre og inspirere hinanden, og netop i dette krydsfelt opstår der værdi og udviklingspotentiale for det enkelte medlem.”

Tlf.: 40 41 71 74
E-mail: kh@gronet.dk

Vedtægter

Du kan læse Gronets vedtægter her.

Gronet

Bjerggade 4 K
6200 Aabenraa

M: kh@gronet.dk
T: 40 41 71 74

cvr nr. 33896336

Copyright © 2020 Gronet
All rights reserved