I 2019 trådte Jeppe Markmann Olesen ind i entreprenørvirksomheden Bo Michelsen A/S som direktør og medejer. I årene op til dette er strategien omlagt på baggrund af en grundig gennemgang af virksomhedens kernekompetencer og værdier. Og netop dette har haft stor indvirkning på den måde, Jeppe motiverer og leder medarbejderne på i dag, hvor samarbejde og kommunikation vægtes og prioriteres højt.

 

 

Jeppe

Hvad driver dig i dit lederskab?

Som leder kan jeg naturligvis lide at arbejde med mennesker, men dét, der driver og motiverer mig i mit lederskab, er kommunikation og gode relationer. For mig er disse to begreber stærkt forbundet og de vigtigste grundsten i arbejdet med at opbygge velfungerende og dynamiske teams.

Byggebranchen er kendetegnet ved samarbejde imellem mange parter, processer der afhænger af hinanden og deadlines. Derfor er det særdeles vigtigt for mig, at vi konstant arbejder med at have en konstruktiv og positiv omgangstone. Det gælder både internt mellem medarbejderne og i forhold til samarbejdspartnere og kunder for at kunne løse udfordringer i samarbejdet så effektivt og gnidningsfrit som muligt. Den gode dialog er således altgørende i mit arbejde på alle fronter.

Jeg har som direktør naturligvis stort fokus på helheden i projekterne. Det vil sige både mht. samarbejde, økonomi og kvalitet og ikke mindst forventningsafstemningen mellem alle parter. Gennem dialogen får jeg en god fornemmelse af, hvad der rører sig, og jeg kan derfor forsøge at være forudseende og sætte ind med sparring, der hvor det er nødvendigt.

 

Hvad ser du som de største ledelsesmæssige udfordringer pt?

På nuværende tidspunkt er min største udfordring, som så mange andre erhvervsdrivende og ledere, at vi har travlt med masser af projekter og mangel på arbejdskraft. Den store travlhed gør, at det er svært for mig som leder at skabe en god balance mellem fokus på driften og fokus på strategi og udvikling, herunder at sikre tid og rum til den løbende sparring og opfølgning med medarbejderne.

 

Hvordan løser du de udfordringer?

Et godt overblik og en god struktur er altafgørende i en hverdag med høj fart. Jeg løser det derfor ved at sætte tid af i kalenderen til både drift og udvikling, og den løbende snak med medarbejderne, for derigennem kan jeg nemlig vise, at dialogen vægtes højt, og at tingene prioriteres.

Men vi har også – for at ord ikke blot forbliver ord – f.eks. iværksat et undervisningsforløb, der løbende uddanner vores medarbejdere i at undgå konflikter, være løsningsorienterede og være med til at sikre et godt samarbejde i dagligdagen.

 

Hvad gør Gronet for dig?

Fordi jobbet som leder involverer mennesker, betragter jeg min stilling som dynamisk. Det betyder, at jeg ikke kan finde alle svar i håndbogen, men må vurdere ud fra en individuel betragtning, mavefornemmelse og erfaring fra tidligere situationer. Netop derfor synes jeg, at det er værdigivende at høre om, hvordan ledere i andre virksomheder fra andre brancher løser eventuelle udfordringer. Jeg kan lytte til deres udfordringer og sammen med de andre i netværksgruppen komme med input til mulige løsninger, og på den måde forberede mig på, hvordan jeg selv ville agere i lignende situationer. Det giver god inspiration og sætter tanker i gang omkring min egen måde at drive en virksomhed på.