Privatlivspolitik

Datansvarlig

Gronet
Bjerggade 4K
6200 Aabenraa
Tlf. 40 41 71 74
E-mail: kh@gronet.dk
https://www.gronet.dk/

Hent Gronets persondatapolitik.

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger på alle, som er tilmeldt Gronets netværksgrupper eller andre aktiviteter.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne afholde møder i netværksgrupperne, temamøder og afvikle andre aktiviteter.

Vi bruger dit navn og virksomhed til at markedsføre netværksgrupperne overfor
nye medlemmer og disse data er tilgængelige på Gronets hjemmeside.

Må vi behandle dine data?

Vi må behandle personoplysninger, fordi det er en forudsætning for at kunne overholde den aftale (kontrakt), vi har indgået med dig eller din arbejdsgiver om medlemsskabet.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler almindelige oplysninger fx navn, kontaktoplysninger, stilling, arbejdsplads og lign. Vi behandler ikke nogen følsomme oplysninger om dig.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

 I visse tilfælde videregiver vi nødvendige
persondata (navn, titel, virksomhed og evt. mobilnummer) til eksterne oplægsholdere og mødeværter, samt systemer til administration af medlemsinformation.

Vi videregiver dine oplysninger til vores eksterne bogholderisystem.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

De personoplysninger, vi har om dig, har
du enten selv givet os i forbindelse med indmeldelse, eller vi har modtaget dem fra åbne kilder, som fx LinkedIn.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til din netværksaktivitet.

Hvis du melder dig ud af et netværk, så anonymiserer vi dine oplysninger efter 2 år.
Undtaget er dog bogføringsoplysninger, som gemmes i 5 år jf. bogføringsloven.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
  vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger samtidig med, at du ønsker at være medlem af Gronet. Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger, som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt, der er relevant lovgivning, der forhindrer dette.
 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
  personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
  almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
  personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse
  mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/kontakt/ 

Gronet

H.P. Hanssens Gade 42
6200 Aabenraa

M: kh@gronet.dk
T: 40 41 71 74

cvr nr. 33896336

Copyright © 2025 Gronet
All rights reserved